Styrelsen för läsåret 2022-2023

  • Carita Ahonen, ordförande
  • Kristina Hyvärinen, vice ordförande
  • Petra Pörnull, kassör
  • Maria Sannström, sekreterare
  • Marina Koskinen-Juma (lärarrepresentant och suppleant)
  • Catharina Jakobsen, suppleant
  • Riina Brofeldt, suppleant

Vid frågor till styrelsen kontakta carita.salin@gmail.com