Styrelsen för läsåret 2019-2020

  •  Mats Engblom, ordförande
  • Outi Lindberg, vice ordförande
  • Maria Öhman, sekreterare
  •  Linda Ekström, kassör
  • Päivi Laitinen-Slotte
  • Marina Koskinen-Juma (lärarrepresentant och suppleant)

Vid frågor till styrelsen kontakta mats.engblom@gmail.com