Styrelsen för läsåret 2021-2022

  •  Petra Pörnull, ordförande
  • Mats Engblom, sekreterare
  • Linda Ekström, kassör
  • Katri Sääksjärvi, medlem
  • Kristina Hyvärinen, medlem
  • Marina Koskinen-Juma (lärarrepresentant och suppleant)
  • Outi Lindberg, suppleant

Vid frågor till styrelsen kontakta mats.engblom@gmail.com