Styrelsen

I styrelsen för läsåret 2018-2019 för det löpande året sitter:

  •  Petri Huhta, ordförande
  •  Päivi Laitinen-Slotte
  •  Mats Engblom
  •  Heidi Pelander-Hänninen
  •  Maria Öhman
  •  Pilvi Forsblom
  •  Johanna Gunnari
  •  Linda Ekström (suppleant)
  •  Andreas Strandvall (lärarrepresentant och suppleant)