Månsas Hem och Skola r.f. är föreningen för alla elever, föräldrar och lärare i Månsas lågstadieskola. Vårt mål är att stöda arbetet i skolan, kommunikationen mellan hemmen och skolan och förstås barnens trivsel och välmående i skolan.

 

Det speciella läsåret 2020-2021

I år är det mycket som ställs på huvudet pga COVID-19. Den traditionella läsårsöppningen Höstbalunsen ordnas inte i år i enlighet med stadens rekommendationer.

Höstbalunsen, som är en träff för elever, lärare, föräldrar och övriga intresserade, hålls i början av läsåret på skolgården (vi är inne om det regnar). Tanken är att alla träffar alla och delar en tanke eller åsikt med varandra. Kaffe, saft och tilltugg säljs och intäkterna går till lägerskolklasserna.

Vi önskar både barn och vuxna er ett lärorikt och givande läsår! 

Årsmöte 

Månsas Hem och Skola r.f. årsmöte ordnas virtuellt 28 september kl 18.00 över Zoom i enlighet med riksdagens beslut i våras enligt vilket föreningar kan ordna årsmöten som videosamtal. Närmare information och möteshandlingarna skickas ut via Wilma. På agendan kommer det att finnas stadgeenliga ärenden som val en ny styrelse och en ny ordförande för verksamhetsåret 2019-2020. Om du är intresserad av att göra en liten insats för barnen i Månsas lågstadieskola, kontakta Mats Engblom 0445425369 (tfn, sms, whatsapp). Tillsammans hittar vi någonting som just du kan och orkar hjälpa till med! Styrelsen samlas ungefär en gång i månaden, utöver det innebär styrelsearbetet lite fixande inför terminsavslutningar, att hjälpa till med införskaffningar och trevliga diskussioner om hur vi kan stöda barnens skolgång i Månsas.

 

Höstens program

  • Höstens program är instället eller oklart pga COVID-19
  • Årsmöte 28 september kl 18.00 över Zoom

Vårens program

  • Innebandyklubb
  • Skiddag
  • Avslutning

Kontakta oss!

Vad tycker du att Månsas Hem och Skola borde satsa på? Har du förslag på aktiviteter som kunde förgylla skolbarnens vardag och förbättra gemenskapen? Berätta gärna det för oss!

Skriv siffran 2 med bokstäver: