Månsas Hem och Skola r.f. är föreningen för alla elever, föräldrar och lärare i Månsas lågstadieskola. Vårt mål är att stöda arbetet i skolan, kommunikationen mellan hemmen och skolan och förstås barnens trivsel och välmående i skolan.

 

De speciella läsåren 2020-2022

Under de senaste två läsåren är det mycket som ställs på huvudet pga COVID-19. Den traditionella läsårsöppningen Höstbalunsen har inte ordnats och samma öda har Spökfesten gått till mötes.

Höstbalunsen, som är en träff för elever, lärare, föräldrar och övriga intresserade, hålls i början av läsåret på skolgården (vi är inne om det regnar). Tanken är att alla träffar alla och delar en tanke eller åsikt med varandra. Kaffe, saft och tilltugg säljs och intäkterna går till lägerskolklasserna.

Vi önskar både barn och vuxna er ett lärorikt och givande läsår! 

Årsmöte 

Månsas Hem och Skola r.f. årsmöte ordnas vanligtvis under september  Närmare information och möteshandlingarna skickas ut via Wilma minst en vecka före mötet. På agendan finns stadgeenliga ärenden som val en ny styrelse och en ny ordförande för det kommande verksamhetsåret. Om du är intresserad av att göra en liten insats för barnen i Månsas lågstadieskola så kontakta oss. Tillsammans hittar vi någonting som just du kan och orkar hjälpa till med! Styrelsen samlas en dryg handfull gånger per låsär, utöver det innebär styrelsearbetet lite fixande inför terminsavslutningar, att hjälpa till med införskaffningar och trevliga diskussioner om hur vi kan stöda barnens skolgång i Månsas.

 

Kontakta oss!

Vad tycker du att Månsas Hem och Skola borde satsa på? Har du förslag på aktiviteter som kunde förgylla skolbarnens vardag och förbättra gemenskapen? Berätta gärna det för oss!

Skriv siffran 5 med bokstäver: