Månsas Hem och Skola r.f. är medlem i Förbundet Hem och Skola i Finland r.f.

Vår ekonomi består framför allt av understöd som vi får från stiftelser och fonder. Under de senaste verksamhetsåren har vår förening tacksamt nog understöd från:

  • Stiftelsen Tre Smeder
  • Svensk Förening i Åggelby r.f.
  • Stiftelsen Pro Juventute Nostra

Andra inkomstkällor för föreningen är medlemsavgiften på 20 euro per familj, inkomster från försäljning av Månsas skolas t-skjortor och annan programverksamhet.